Asgari Çalışma Süreleri

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri


2000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.


1500 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı eklenir.


1000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.Tehlike sınıfı İlgili uzman Çalışma süresi
Az tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 4 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 6 dakika,
Tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 6 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 8 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 8 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 12 dakika,